ŠOLANJE PO METODI IAF

šolanje po metodi IAF (Instructor Assisted Freefall) ali prosto padanje s pomočjo učitelja
Pri tem načinu bo z vami skakal samo en učitelj in vas spremljal od prvega skoka naprej.